אליפות ישראל בירי מעשי 2017

אליפות ישראל 2017, תתקיים ב-13-14 לאפריל במטווח המכללה הלאומית לשוטרים, בתחרות 12 תרגילים.
התחרות מוגבל עד ל-240 יורים.

בהצלחה לכל היורים.

תנאי הרישום לאליפות יורה ירי מעשי בעל תעודה בתוקף שהשתתף ב22 תחרויות ליגה בעונה זו.
דמי הרישום לתחרות נקבעו כדלקמן:
• למשלמים עד ל 10.03.2017 260 ₪ ליורה 
• למשלמים עד ל 29.03.2017 320 ₪ ליורה
• ליורים מחו"ל, עד למועד התחרות 150$ (אירו) ליורה
לאחר ה 29.03.20177, לא יתקבלו נרשמים נוספים, אלא באישור מיוחד של מנכ"ל התאחדות הקליעה והמחיר יהיה 400 ₪ ליורה.
למבטלים עד 29.03.2017, דמי הביטול יהיו 500 ₪ ליורה. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו דמי הרישום.
 הרישום לאליפות ישראל יתבצע במשלוח טופס רישום מלא וחתום במייל למזכירות התאחדות הקליעה עם עותק לועדה לירי מעשי יתבצע י"ע ראשי מועדונים ולא יורים בודדים למייל:
israel.ipsc.open@gmail.com lina@shooting.org.il
 התשלום (מלווה בפירוט השמות) ע"י ראשי המועדונים למזכירות התאחדות הקליעה בישראל מהווה תנאי לרישום סופי, אחרת הקלע לא ירשם סופית.
אנא הקדימו להירשם
בכל שאלה ניתן לפנות לח"מ בחוזר למייל  israel.ipsc.open@gmail.com

הטקס יתקיים כ 15-30 דקות לאחר סיום אליפות הארץ.
שעת סיום משוערת 17:00.
במידה ומשתתף שמספרו עולה בהגרלה לא נמצא במקום, לא תהיה אפשרות לממש את הזכיה ויוגרל מס´ נוסף. מימוש הפרס מותנה בהמצאות המשתתף בזמן ההגרלה.
ההגרלה רק לחברי התאחדות.