Grand Cherokee Full Size


Grand Cherokee Full Size
ישראל
9
17
730
215
111
140
SA/DA
פולימרי
מתכווננות
156
32.3
נצרה ידנית
אבטחת פין נוקר, מנגנון השמטת פטיש

Grand Cherokee Full Size בתמונות