CZ 2075 RAMI


CZ 2075 RAMI
צ'כיה
0.40" S&W
8
695
168
76
120
SA/DA
אלומיניום
קבועות
32
נצרה ידנית
אבטחת פין נוקר