CZ 2075 RAMI P


CZ 2075 RAMI P
צ'כיה
0.40" S&W
8
665
168
77
120
SA/DA
פולימרי
קבועות
33
נצרה ידנית
אבטחת פין נוקר