CZ 75 P-07 DUTY


CZ 75 P-07 DUTY
צ'כיה
9
16
770
185
95
130
SA/DA
פולימרי
קבועות
37
נצרה ידנית
אבטחת פין נוקר, מנגנון השמטת פטיש