CZ 75 D COMPACT


CZ 75 D COMPACT
צ'כיה
9
14
800
184
98.5
128
SA/DA
אלומיניום
קבועות
35
נצרה ידנית
אבטחת פין נוקר, מנגנון השמטת פטיש