מאמרים כלליים

  • מוכנות נפשית - תיאוריית חמשת הצבעים

    מוכנות נפשית מוגדרת כיכולתו של הספורטאי / לוחם להביא את מלוא יכולתו הפיסית לידי ביטוי וזאת על פי  קריאה ובחירה.

  • ואיפה העצמאות של האזרח המבקש להגן על עצמו?

    בימים אלה חגגנו את יום העצמאות - היום שבו אנו מציינים את היותנו למדינה יהודית חופשית, שאזרחיה מסוגלים להגן על עצמם בכוחות עצמם. ביום זה אנו נוהגים להפגין את העובדה שעוצמתנו הצבאית וכלי הנשק שלנו הם האמצעי המעשי, המאפשר לנו לחיות ולהתקיים באזור רווי שנאה ואלימות, וזאת בין השאר בפתיחת מחנות הצבא בפני אזרחים ובמ?פגנים צבאיים. על רקע זה, לא מובנת נחישותה של המדינה לצמצם ככל האפשר את מספר כלי הירייה ברישיון המוחזקים בידי אזרחים שומרי חוק.

  • השלם אינו סכום חלקיו

    אחרי שנים רבות של פעילות ירי במסגרת התאחדות הקליעה, הן בקליעה למטרה וירי אולימפי, והן בירי מעשי, אני לא נרשם השנה לפעילות במסגרות אלו, אם כי את דמי החבר בשני המועדונים בהם אני חבר, ככל הנראה אשלם.