עלות הזמנת התעודה הינה 100 ש"ח, יש לשים לב לביצוע התשלום בסוף תהליך משלוח הפרטים.
שים לב! יש לצרף תמונת פספורט סטנדרטית, תמונה לא תקינה (במשקפי שמש, כובע וכו') תמנע הפקת תעודת חבר.

העתק את קוד האבטחה

Script by Dagon Design